ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ข่าวสาร และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ รฟม. ในนิตยสาร Life & Metro ประจำปีงบประมาณ 2564