เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ ปี 4” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ ปี 4” ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ในสังคมและวิธีการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและของที่ระลึกให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนร่วมกันเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่นักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

     โดยโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมหาวีรานุวัตรซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม.