ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งตู้แผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ และตู้แผงควบคุมมอเตอร์ระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560

ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนก่อนทำการดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาฯ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 จนถึงอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้สนใจดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัท
  2. เลขทะเบียนบริษัท (จำนวน 13 หลัก)
  3. ชื่อผู้ประสานงาน
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน