เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2563

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใส่ลงถังรีไซเคิลที่เป็นตัวแทนจากมูลนิธิทางการกุศล จำนวน 3 แห่ง ซึ่งอยู่บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า รฟม. ได้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (แนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล) และศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี (แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี) โดยมูลนิธิที่ได้รับขวดพลาสติกสูงสุดจะได้รับเงินบริจาคจาก รฟม. 100,000 บาท 60,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ 

          เมื่อครบกำหนดมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ได้รับขวด จำนวน 1,475 ขวด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 1,377 ขวด และศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี จำนวน 906 ขวด รวมมีจำนวนขวดในโครงการทั้งสิ้น 3,758 ขวด ซึ่งได้นำไปบริจาคแก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรต่อไป