เรายกระดับชีวิตเเมือง

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

อุ่นใจได้กับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า👷‍♂️👷👷‍♀️
✨ งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
✨ ทําความสะอาดถนนสาธารณะโดยการกวาด
✨ ฉีดล้างและการใช้รถกวาดดูดฝุ่น
✨ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งที่ใช้จากงานก่อสร้าง
✨ ทําความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
✨ ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ หากไม่มีการปฎิบัติงาน
✨ จัดให้มีผ้าคลุมกระบะรถบรรทุกและกองวัสดุก่อสร้าง
✨ ฉีดพ่นละออกนํ้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง