เรายกระดับชีวิตเเมือง

ขั้นตอนการใช้งาน E-Service ระบบ CSC

น้องทันใจขอแนะนำช่องทางใหม่ล่าสุด

ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน (CSC) ทั้งนี้ คุณสามารถติดตามข้อร้องเรียนได้ 24 ชม.

ได้แล้ววันนี้ บนหน้าเว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th.

อย่าลืม !!! สมัครสมาชิกก่อนใช้ระบบกันด้วยนะครับ

#รับเรื่องร้องเรียน จัดเตรียมแก้ไข ประพฤติโปร่งใส ด้วยใจบริการ

-------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน