รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2562

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Green Office ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

     โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน รฟม. เกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร ด้วยหลัก 3R ได้แก่ 1) สร้างจิตสำนึก Reuse (การใช้ซ้ำ) ด้วยการใช้แก้วน้ำส่วนตัวในการซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้า 2) สร้างจิตสำนึก Reduce (ลดการใช้) ด้วยการใช้ภาชนะส่วนตัวในการซื้ออาหารจากร้านค้า และ   3) สร้างจิตสำนึกในการ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) นำขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ผ่านการทิ้งลงถังที่จัดเตรียมไว้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ แนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง   (ลาดพร้าว – สำโรง) โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง แนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี) และโรงเรียนมีนบุรี แนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี)  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 โรงเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาจาก รฟม.