ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) โดยวิธีคัดเลือก