ประกาศสอบราคาซื้อไม้กั้นจราจร แบบควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนก่อนทำการดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 จนถึงวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้สนใจดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัท
  2. เลขทะเบียนบริษัท (จำนวน 13 หลัก)
  3. ชื่อผู้ประสานงาน
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน