รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางรางเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 2 ปี

     นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 2 ปี เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางราง โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นผู้รับมอบ