ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างบำรุงรักษาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (COACH) ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564