สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)