รฟม. สนองนโยบายOne Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 "คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน"

 

กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการเนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สั่งการให้แต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 "คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน"

รฟม.จึงได้มีมาตรการ ควบคุมพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใน 3 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง และสีชมพู ในพื้นที่ถนนสำคัญ 5 เส้นทางได้แก่ ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รามอินทรา รามคำแหง ศรีนครินทร์ งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่นงานถมดิน ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดรถติดในชั่วโมงเร่งด่วนและเร่งคืนพื้นที่ผิวจราจรที่ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาการจราจรในโครงการฯ และยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสามารถนำรถมาจอดได้ ณ อาคารจอดแล้วจร/ลานจอดรถ ของรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRTสายสีม่วง) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและบรรเทาปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดและเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ ณ อาคารจอดแล้วจรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,296 คัน อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รองรับรถยนต์ได้ 1,076 คัน อาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1 รองรับรถยนต์ได้ 565 คัน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 01.00 น.