เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นต่ออัตราค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และการขยายเส้นทางโครงการฯ ไปยังท่าฉัตรไชย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นต่อ

  • - อัตราค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง
  • - และการขยายเส้นทางโครงการฯ ไปยังท่าฉัตรไชย เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ ด้วยความครบถ้วน

รฟม. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นฯ ดังกล่าว โดยสามารถแสกนรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565