เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่โดยรอบสถานี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)