สัญญาเลขที่ จ(ข)28/2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. และอาคารจอดแล้วจร สถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ประจำปีงบประมาณ 2563