รฟม.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนให้แก่ชุมชนเคหะธานี 4

     นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ชุมชนเคหะธานี 4 ซึ่งเป็นชุมชนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย รฟม. เป็นผู้ให้การอบรม
     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง