เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. จัดกิจกรรม“มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จำนวน 335 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดเลียบราษฎร์บำรุง