รฟม. เปิดทางเดิน-วิ่ง (ใหม่) ระยะทาง 1,000 เมตร ภายในสำนักงานใหญ่ รฟม.

          นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดทางเดิน – วิ่ง (ใหม่) บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ รฟม. ณ บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่    รฟม. ถ. พระราม 9 โดยทางเดิน-วิ่ง ดังกล่าวมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ปูพื้นด้วยยางสังเคราะห์ มีระยะทางรวม ทั้งสิ้น 1,000 เมตร