สัญญาเลขที่ จ(ข)27/2563 สัญญาจ้างปรับปรุงระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ)