รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จ. ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จ. ปัตตานี จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีบางโพไปยังสถานีสนามไชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. และ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นวิทยากร