1 ตุลาคมนี้!!เปิดบริการอาคารจอดแล้วจรหลักสอง

 

อาคาร 1 /10 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 600 คัน                                          อาคาร 2 / 8 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 300 คัน

อาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง (BL38) จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เปิดให้บริการเวลา 05.00 – 01.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการจอดรถยนต์แล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยมีอาคารจอดแล้วจร 2 อาคารบริเวณสถานีหลักสอง ทั้ง 2 ฝั่งถนน จอดรถได้รวมประมาณ 1,000 คัน 


อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 
-สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุก 2 ชั่วโมง 10 บาท
-สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า ชั่วโมงละ 20 บาท
-จอดรายเดือน 1,000 บาท/เดือน

วิธีการและเอกสารประกอบการสมัครจอดรถแบบรายเดือน

1.ติดต่อสมัครบริการจอดรถแบบรายเดือน ได้ที่อาคารจอดรถหลักสอง ตึก2(ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์ บางแค) บริเวณชั้น G
2.เอกสารประกอบการสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
- สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)
- บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
3.ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

**สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น**

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดแล้วจรหลักสอง

- ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และลิฟต์โดยสาร

- ที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- ทางเชื่อม(ทางเดิน/ทางรถวิ่ง)ระหว่าง 2 อาคาร บริเวณชั้น 3 ของอาคารจอดรถ

- ทางเดินเชื่อมไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง(BL38) บริเวณชั้น 3