ประกาศร่างขอบเขตของงาน,ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. และอาคารจอดแล้วจร สถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ประจำปีงบประมาณ 2563