รฟม. ยังคงเปิดรับข้อร้องเรียน/ติต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ รฟม.

รฟม. ยังคงเปิดรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
- เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th (Live Chat)
- เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (Inbox)
- ไลน์ MRTA Complain @csmrta
- อีเมล pr@mrta.co.th
- Call Center 0 2716 4044