วีดีทัศน์ รฟม.

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID19 ณ อาคารสำนักงาน รฟม.
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ รฟม.(วิศวกรรมและก่อสร้าง) นำชมเทคโนโลยีการขุดเจาะ และขั้นตอนการประกอบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ สถานี รฟม.ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
รฟม. ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คลิปวีดีโอ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (What memories will you make this holiday ?) โดย: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า รฟม.