เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมเจ้าท่าเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 161 ปี

     นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมเจ้าท่าเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 161 ปี เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการกุศลให้แก่กรมเจ้าท่าเนื่องในโอกาสนี้ด้วย