ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น และที่นอน ประจำอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช)