เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. แจ้งคืนผิวจราจรทางเข้า-ออกประตู 2 สำนักงานการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

       รฟม. แจ้งคืนผิวจราจรทางเข้า-ออกประตู 2 สำนักงานการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในระหว่างปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 แจ้งคืนผิวจราจรทางเข้า-ออกประตู 2 หน้าสำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในระหว่างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ การปรับจราจรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับคืนพื้นที่ของ รฟม. ให้กลับสู่สภาพปกติ แต่จะยังคงมีการทำงานในจุดใกล้เคียงต่อไป โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

_________________________________

กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1735
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th