ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารจอดรถ 8 ชั้นและอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)