รฟม.ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี

     เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี ณ กรมท่าอากาศยาน ถ. พระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่กองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยานเพื่อสาธารณกุศล ในโอกาสดังกล่าวด้วย