ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุไม้กั้นเลนตีรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม