ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ รฟม.

ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนก่อนทำการดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้สนใจดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัท
  2. เลขทะเบียนบริษัท (จำนวน 13 หลัก)
  3. ชื่อผู้ประสานงาน
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน