รฟม.ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี

     วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 09.30 น. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 19 ปี ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดย รฟม. ยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสดังกล่าวด้วย