รฟม. มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบขวดน้ำพลาสติก จำนวน 10,093 ใบ ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 672 ผืน (ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ใบ = ผ้าไตรจีวร จำนวน 1 ผืน) โดย ขวดน้ำดังกล่าว เป็นขวดที่พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมกันเก็บและคัดแยกภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562