ประกาศประกวดราคาให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารจอดรถ 9 ชั้น ด้านฝั่งถนนลาดพร้าว สถานีลาดพร้าว