ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สอบราคาจ้างทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุไม้กั้นเลนตีรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม