เรายกระดับชีวิตเเมือง

MRT ยินดีรับผู้ใช้สิทธิ์ "โครงการ ม.33เรารักกัน"

MRT ยินดีรับผู้ใช้สิทธิ์ "โครงการ ม.33เรารักกัน"
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม.33เรารักกัน” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) สามารถใช้สิทธิ์ในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ✨
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
สามารถใช้สิทธิ์ "โครงการ ม.33เรารักกัน" กับรถไฟฟ้า MRT ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี
- เหรียญโดยสารที่ออกด้วย "โครงการ ม.33เรารักกัน" เป็นเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
- เงื่อนไขการใช้เหรียญโดยสารและการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามที่รฟม. และ BEM กำหนด
หากพบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสิทธิ์ "โครงการ ม.33เรารักกัน" สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 หรือ 0 2111 1144
สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ "โครงการเราชนะ" ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรถไฟฟ้า MRT: https://bit.ly/3muRedp