ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถสถานีสามย่าน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)