เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานี รฟม. สถานี กกท. สถานี ศรีบูรพา สถานีมีนพัฒนา และอาคารจอดแล้วจร เพื่อกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า และให้บุคลากร ประชาชน ทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine