ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของการให้บริการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563