รฟม. แจ้งคืนพื้นผิวจราจรทางออกประตู 3 สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป