"เฉลิมรัชมงคล" นามพระราชทาน รวมเส้นทางทั้งหมดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อเส้นทางส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ว่า “เฉลิมรัชมงคล” เป็นการรวมสายสีน้ำเงินทั้งสายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา นำมาซึ่งความปีติยินดีและเป็นสิริมงคลแก่ รฟม. รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการเป็นที่ยิ่ง

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายเส้นทางจากหัวลำโพง – บางแค และจากบางซื่อ – ท่าพระ มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงหัวลำโพง – บางแค เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพงไปสิ้นสุดที่สถานีหลักสอง บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบผสมทั้งใต้ดินและยกระดับ มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 11 สถานี ส่วนช่วงบางซื่อ – ท่าพระ เชื่อมต่อจากสถานีบางซื่อ ผ่านแยกเตาปูนและไปสิ้นสุดที่สถานีท่าพระ บริเวณแยกท่าพระ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับตลอดสาย มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 9 สถานี ทั้งนี้ รฟม. ได้ขยายการให้บริการช่วงหัวลำโพง – บางแค อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และมีกำหนดจะขยายการให้บริการ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ อย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีระยะทางรวม 48 กิโลเมตร จำนวนสถานีรวม 38 สถานี เป็นโครงข่ายวงกลมที่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชนจากฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนบุรีได้โดยสะดวก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชน ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ