เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการผู้บริหารระดับสูง บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)