ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ (Independent Certification Engineer: ICE) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก