รฟม. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน รฟม. เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. โดยร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูน้ำ และกำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่โดยรอบ รฟม. และสวนสุขภาพ รฟม. รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มให้สะอาดและสวยงาม เพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป