รฟม. ร่วมบูรณาการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและการบรรเทาผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ร่วมกับการบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ