เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2563

          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ. สมุทรปราการ โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี