ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รฟม. จัดกิจกรรม “รฟม. ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
  รฟม. จัดกิจกรรม “รฟม. ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
 • รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานครบรอบ 6 ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานครบรอบ 6 ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • รฟม. ร่วมบรรยายโครงการอบรมในหัวข้อความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ
รถไฟฟ้ามหานครกับสิ่งที่ประชาชนได้รับ”
  รฟม. ร่วมบรรยายโครงการอบรมในหัวข้อความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ รถไฟฟ้ามหานครกับสิ่งที่ประชาชนได้รับ”
 • รฟม. ลงนามสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ
  รฟม. ลงนามสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ
 • รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันครบรอบการก่อตั้ง “44 ปี การเคหะแห่งชาติ”
  รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันครบรอบการก่อตั้ง “44 ปี การเคหะแห่งชาติ”
 • ความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 มกราคม 2560
  ความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 มกราคม 2560
 • รฟม. ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
  รฟม. ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกรัชโยธิน
  รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกรัชโยธิน

เกี่ยวกับ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 0 2716 4000
Fax: 0 2716 4019
Call Center: 0 2716 4044
Email: PR@mrta.co.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
MRTA park and ride ระบบรายงานที่จอดรถ