ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจ้างปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า – ออกสถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ)