รฟม. ร่วมบรรยายโครงการอบรมในหัวข้อความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ รถไฟฟ้ามหานครกับสิ่งที่ประชาชนได้รับ”